From: Peder Vendelbo Mikkelsen <pedervm@myrealbox.com>
Subject: Henvendelse fra Gigasoft til min arbejdsgiver 
Message-ID: <40bf7021$0$173$edfadb0f@dtext01.news.tele.dk>
Newsgroups: dk.edb.sikkerhed                          
Hej                                       
Min arbejdsgiver er blevet kontaktet af en repræsentant fra Gigasoft,      
på grund af dette indlæg fra den 7. januar 2004:                
http://www.google.com/groups?selm=bti7bd.1kk.1%40news.kommunalbastards.org
Min arbejdsgiver, en kommunal virksomhed, har afvist overfor Gigasoft at    
der er grund til at rejse en personalesag imod mig.               
Arbejdsgiveren har, med min tilladelse, valgt at bruge sagen som et       
informationspolitisk eksempel på hvordan man som offentlig ansat kan      
deltage i den offentlige debat i offentlige rum.                
Måske er det en god ide, at de som har kritiseret virksomheden eller      
produktet og som kan henføres til at arbejde for en virksomhed (f.eks.     
via at man har anvendt virksomhedens udstyr (opkobling, email-adresse      
eller lignende) eller arbejdstid til at udbrede sig), at de orienterer     
den nærmeste ledelse om risikoen for en lignende henvendelse og even-      
tuelt får sagen kørt forbi en person med juridisk indsigt.           
--                                       
If you think we give two hoots about your political opinions then I suggest   
you get a heavier grade of tinfoil for your hat.                
-- Andrew, Supernews